CYMRAEG
Croeso i wefan Ymgynghoriad Wylfa Newydd

Croeso i wefan ymgynghori

Mae manylion yma ynghylch yr ymgynghoriadau rydyn ni wedi’u cynnal ers 2014 a chopïau o’n holl gynlluniau. Mae ymgynghori â chymunedau lleol yn ein helpu ni i lunio ac addasu ein cynigion ar gyfer Wylfa Newydd, gorsaf bŵer niwclear newydd ar Ynys Môn, ac mae’n rhan bwysig o’r broses gynllunio.

Does dim ymgynghoriad ar agor ar hyn o bryd.
Gorchymyn Cydsyniad Datblygu (DCO)

Ym mis Mehefin 2018, fe wnaethom gyflwyno ein Cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu i’r Arolygiaeth Gynllunio er mwyn cael caniatâd i adeiladu a gweithredu Wylfa Newydd.

Yr Arolygiaeth Gynllunio sy'n rheoli'r broses DCO (yn hytrach na’r cyngor lleol sy’n ystyried ceisiadau cynllunio traddodiadol) ac mae’n rhoi cyfleoedd i bobl a sefydliadau gyflwyno sylwadau ar y cais. Mae'r ymgynghoriadau blaenorol y gallwch ddarllen amdanyn nhw ar y wefan hon a'r adborth a ddaeth i law wedi bod yn hollbwysig er mwyn ein helpu i ddatblygu'r cynigion terfynol roedden ni wedi’u cyflwyno ym mis Mehefin 2018.

Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth am y broses hon ac i weld dogfennau ein cais.