CYMRAEG
Croeso i wefan Ymgynghoriad Wylfa Newydd

Ymgynghoriad ynghylch tir ychwanegol

Rydyn ni’n paratoi i gyflwyno ein prif gais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu ar gyfer Wylfa Newydd. Fel rhan o’n gwaith helaeth, rydyn ni'n mireinio manylion terfynol y tir y bydd ei angen arnon ni.

Rhwng dydd Mawrth 16 Ionawr a dydd Gwener 16 Chwefror 2018 rydyn ni'n cynnal ymgynghoriad cyn ymgeisio ynghylch y cynigion diweddaraf hyn.

I gael rhagor o wybodaeth am ein cynlluniau, sut y gallwch anfon adborth atom a sut y gallwch gwrdd â'n tîm, cliciwch ar-y dolenni isod.
 
Trosolwg
Dogfennau
 

I ddarllen am ein hymgynghoriadau blaenorol sydd wedi cau erbyn hyn, cliciwch ar-y ddewislen uchod.
Rhwng 24 Mai a 22 Mehefin 2017 fe wnaethom gynnal trydydd cam o ymgynghori ynghylch Wylfa Newydd. 

Ar ôl ein hymgynghoriad Cam Dau yn 2016, fe wnaethom gynnal adolygiad trwyadl o’n holl gynigion ar gyfer yr Orsaf Bŵer. O ganlyniad i hynny, roedden ni wedi newid ein cynlluniau ac fe wnaethom ofyn i bobl leol am eu safbwyntiau. 

Carem ddiolch i bawb a fu’n ymweld â’n digwyddiadau ac a oedd wedi anfon eu hadborth atom yn ystod yr ymgynghoriad hwn.

Cliciwch ar unrhyw un o’r dolenni isod i gael mwy o wybodaeth.
 
Cam 3