CYMRAEG
Croeso i wefan Ymgynghoriad Wylfa Newydd

Mae manylion yma ynghylch yr ymgynghoriadau rydyn ni wedi’u cynnal ers 2014 a chopïau o’n holl gynlluniau. Mae ymgynghori â chymunedau lleol yn ein helpu ni i lunio ac addasu ein cynlluniau ar gyfer Wylfa Newydd, ac mae’n rhan bwysig o’r broses gynllunio.

Does dim ymgynghoriad ar agor ar hyn o bryd.

Yn nes ymlaen eleni byddwn yn gofyn i bobl am eu safbwyntiau ar ein cynigion i baratoi safle Wylfa Newydd ar gyfer y gwaith adeiladu, a gwella rhannau presennol o’r A5025. Os ydych chi’n byw yn yr ardal leol lle mae’r cynlluniau hyn yn cael eu cynnig, byddwn ni’n ysgrifennu atoch chi gyda rhagor o fanylion cyn i’n hymgynghoriadau ynghylch y rhain agor. Byddwn hefyd yn diweddaru'r wefan hon gyda rhagor o wybodaeth pan fydd ar gael.
 
Rhwng 24 Mai a 22 Mehefin 2017 fe wnaethom gynnal trydydd cam o ymgynghori ynghylch Wylfa Newydd. 

Ar ôl ein hymgynghoriad Cam Dau yn 2016, fe wnaethom gynnal adolygiad trwyadl o’n holl gynigion ar gyfer yr Orsaf Bŵer. O ganlyniad i hynny, roedden ni wedi newid ein cynlluniau ac fe wnaethom ofyn i bobl leol am eu safbwyntiau. 

Carem ddiolch i bawb a fu’n ymweld â’n digwyddiadau ac a oedd wedi anfon eu hadborth atom yn ystod yr ymgynghoriad hwn.

Cliciwch ar unrhyw un o’r dolenni isod i gael mwy o wybodaeth.
 
Cam 3